Požární bezpečnost staveb

Požadavky na požárně bezpečnostní řešení staveb stanovuje vyhláška MV č.246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci).


Nabízíme:

  •     Zhotovení kompletního požárně bezpečnostního řešení objektu (PBŘ).
  •     Zpracování projektové dokumentace stabilních a polostabilních sprinklerových hasících zařízení (SHZ a PSHZ).
  •     Zpracování projektové dokumentace zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK)

 

Pokud máte zájem o tyto služby neváhejte nás kontaktovat.