Kontroly požárně bezpečnostních zařízení(PBZ)

Kontrola provozuschopnosti PBZ se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

 

Rádi pro Vás zajístíme kontrolu těchto zařízení

  • zařízení pro zásobování požární vodou - vnitřních hydrantů
  • požární klapky a obklady vzduchotechniky (VZT)
  • systém protipožárního utěsnění prostupů (protipožární ucpávky)
  • požární uzávěry (požární dveře a uzávěry, požární revizní dvířka,..)
  • požární nástřiky, nátěry a obklady konstrukcí
  • přenosné hasicí přístroje 

 

Pokud máte zájem o tyto služby neváhejte nás kontaktovat