Vstupní audit PO

Základem funkčního systému řízení požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmě je provedení vstupního auditu PO a BOZP.
 

Vstupní audit PO a BOZP obsahuje:

  • Provedení kompletní prohlídky objektu a jednotlivých pracovišť odborně způsobilou osobou za účelem zjištění aktuálního stavu požární bezpečnosti a bezpečnosti práce.
  • Prověření stavu a úplnosti, případně absence nutných a navržených požárně bezpečnostních zařízení v objektu.
  • Prověření stavu a úplnosti dokumentace PO a BOZP vzhledem k aktuálnímu stavu objektu.
  • Zpracování zápisu z komplexní kontroly, jako podkladu pro navržení případných změn nebo přijetí nových technických a organizačních opatření na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce v objektu.Pokud máte zájem o tyto služby neváhejte nás kontaktovat