Začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí

 

Na základě zákona 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je zásadním krokem začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí. Z tohoto úkonu vyplývají všechny další povinnosti na úseku požární ochrany.
 

Rozlišujeme tyto kategorie:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí
  • se zvýšeným požárním nebezpečím
  • s vysokým požárním nebezpečím


Pokud máte zájem o tyto služby neváhejte nás kontaktovat